VÅR VISJON ER TETT OG PERSONLIG KONTAKT MED HØYT FAGLIG NIVÅ

Vi er et revisjonsfirma med 5 ansatte som holder til på Slependen i Bærum. Selskapet har vært i bransjen siden 1983 og alle vi ansatte har vært her i mange år (sist ansatt siden 2007). Statsautorisert revisor Nils Narum og registrert revisor Glenn Evensen er ansvarlige revisorer.


Vi har fokus på å ha et høyt faglig nivå på revisjon, skatt, avgifter, fusjon/fisjon, årsregnskap og ligningspapirer, samt andre tjenester vi leverer. Med erfarne medarbeidere vil kunder ha samme kontaktperson(er) over tid og vi vektlegger nær og løpende kontakt mellom utøvende revisor og hver enkelt kunde.


Vi har kontorfellesskap med omlag 15 revisorer og regnskapsførere og sitter derved i et pulserende faglig miljø.


Vi har knyttet til oss ekstern spesialekspertise innen skatt og avgift.