Tjenester

Revisjon

Vi reviderer et bredt spekter av små og mellomstore selskaper, og har lang erfaring innen de fleste bransjer. Vi er som medlem i Den Norske Revisorforening og under konsesjon av Finanstilsynet, underlagt strenge krav til profesjonalitet. Vi tilstreber effektiv revisjon til lavest mulig kostnad og samtidig være en naturlig, konstruktiv og aktiv samtalepartner. Videre vektlegger vi å være raske med tilbakemeldinger med svar på spørsmål.

Regnskap

Vi er autorisert som regnskapsførere og påtar oss mindre regnskapsføreroppdrag, samt utarbeidelse av ligningspapirer og årsregnskap for selskaper som har egen regnskapsmedarbeider(e) eller et eksternt regnskapsbyrå. Vi vil i den sammenhengen også være en naturlig sparringspartner på skatt- og avgifts-spørsmål.

Andre tjenester / Rådgivning

Vi tilbyr og har bred erfaring med

  • Skatt
  • Avgift
  • Årsregnskap og ligningspapirer
  • Verdsettinger og beregning av bytteforhold
  • Due diligence
  • Stiftelser av selskaper
  • Avvikling
  • Fusjon og fisjon