Narum Revisjon AS har i henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. plikt til å utføre kontroll ved etablering av kundeforhold.

Dette gjøres gjennom Signant. Ved å trykke på knappen ved siden av (under på mobil) åpnes en ny fane med utfyllingsskjema som skal fylles ut. Her er det viktig at alle felter fylles ut korrekt. 

Kort veilledning:


1. Først må det velges hvorvidt dette er et eksisterende eller nytt selskap.

2. Ved eksisterende selskap skrives først organisasjonsnummer inn, så trykker man på "Hent firmaattest fra BRREG".

3. Det må oppgis reelle rettighetshavere. Det er fysiske personer som eier mer enn 25% av selskapet, direkte eller indirekte.

4. Når det er slike må det angis og alle feltene, inklusive politiske eksponert person, fylles ut.

5 Legitimering skal skje av en som kan signere på vegne av selskapet. Også her må alle felter, inklusive politisk eksponert person, fylles ut.

Om det er noen spørsmål i forbindelse med utfylling av skjemaet kan du enten trykke på "INFO-knappene" eller kontakte Glenn på tlf: 920 20 875.